Ten most miał być wyjątkowy. Nie z betonu i stali, a nawet nie z drewna. Bez wyszukanych rozwiązań architektonicznych, bez krajobrazu. Miał po prostu łączyć…


Program ”MOST” już od 20 lat pozwala studentom polskich uniwersytetów podejmować naukę przez jeden semestr, a czasami przez cały rok akademicki, na wybranej polskiej uczelni. Jednocześnie uczestnicy nie tracą dotychczasowego statusu na macierzystym uniwersytecie. Taka forma studiowania daje szereg dodatkowych możliwości. W trakcie wymiany można poznać ciekawych wykładowców, interesujące bloki tematyczne oraz nowych, sympatycznych znajomych. Można również porównać, jak wygląda studiowanie na innej uczelni z tym, co poznaliśmy w dotychczasowym miejscu. Uczelnia, która przyjmuje w ramach tego programu studentów, zapewnia im miejsce w domu studenckim. Po zakończeniu nauki uczestniczący w wymianie studenci otrzymają certyfikat, poświadczający zaliczenie semestru, który następnie zostanie dołączony w suplemencie ukończenia studiów na wyższej uczelni. Warto więc podjąć wyzwanie i wziąć udział w programie.

Mosty czasami ulegają zniszczeniu. Różne kataklizmy przyczyniają do ich zerwania. Wielka woda, wiatr, czy też pożar może zniszczyć budowle, które latami skracają drogę do domu i łączą ludzi. Tym razem inny kataklizm zachwiał “MOSTEM”. Pandemia COVID-19 zmieniła dotychczasowy sposób studiowania. Chociaż nauka nadal jest kontynuowana, to jednak wszelkie formy spędzania czasu w innym mieście i w innym środowisku, stały się niemożliwe.

Pomimo trwania programu i uczenia się w sposób zdalny ten “MOST” może w najbliższym czasie zostać zawieszony. Uniwersytet Wrocławski, na którym studiuję w ramach wymiany, już zapowiedział, że rekrutacja na semestr jesienny nie odbędzie się. Z wielkim żalem przyjęłam tę wiadomość, gdyż dotychczas tylko przez 2 pierwsze tygodnie mogłam zaznać prawdziwego smaku studiowania na wymianie.

Oczywiście zerwane mosty można odbudować. Jednak będą to już całkiem nowe budowle. Dlatego, należy rozważyć czy warto zawieszać cały program, czy też kontynuować go w dotychczasowym wymiarze.

Wiktoria Radecka                                                                                                                                                                                  Fot.: most.amu.edu.pl