Posiedzenie prowadził Mateusz Mrozek – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiając proponowany porządek obrad.

Po zatwierdzeniu porządku obrad ogłoszona została informacja, iż jeden z elektorów studenckich Politechniki Częstochowskiej popełnił samobójstwo. Zgromadzenie uczciło pamięć zmarłego minutą ciszy.

Następnie zatwierdzone zostały protokoły z 12 i 13 posiedzenia Rady Studentów.

Kolejnym punktem było przedstawienie przez Przewodniczącego spraw bieżących:

* Omówienie sytuacji wyborów na Politechnice Częstochowskiej, gdzie podczas wyborów zaistniał incydent taki jak podrabianie i fałszowanie dokumentów oraz wystąpiło wiele niejasnych sytuacji. Wybory zostały oprotestowane, opcja rządząca przegrała je na wszystkich 6 szczeblach, po czym przewodniczący Piotrowski wniósł o powtórzenie wyborów. Prorektor Rusek wniósł o rezygnację.

* Dzień później na Politechnice Częstochowskiej przeprowadzone zostały kolejne wybory, których zorganizowanie w owym dniu nie było publicznie ogłoszone. Udział w nich wzięło 20 studentów. W poniedziałek odbyć się ma protest mający na celu zmotywowanie Prorektora do zawieszenie Pana Piotrowskiego ze względu na jego działania na granicy prawa.

* Przewodniczący oficjalnie zaznaczył, że Parlament Studentów RP jest właśnie od rozwiązywania tego typu spraw i studenci nie mogą o tym zapominać.

* Powstał nowy projekt Nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

W kolejnej części Przewodniczący zaznaczył, iż Nowelizacja Ustawy o Szkolnictwie Wyższym pokazuje, że głos studentów ma realną siłę, która jest w stanie zmienić naprawdę wiele w życiu wspólnoty studenckiej. Dowodem na to jest również zapewnienie uzyskane od wicepremiera Gowina dotyczące zmiana podziału widełek wsparcia studentów w kwestii stypendiów socjalnych oraz naukowych, które do tej pory miało postać 60% do 40%.

Kolejną sprawą są kredyty studenckie, o które obecnie można wysyłać wnioski 15 sierpnia, natomiast data ta ma zostać zmieniona na 15 lipiec, by absolwenci mogli wnosić o stypendium już po złożeniu wniosku o przyjęcia na studia. Przesunął się także termin wysyłania stypendiów, będzie to 15 listopada, więc kilka miesięcy wcześniej niż było do tej pory. Wzrosną także kwoty oscylujące w przedziale od 400 do 1000zł.

Po tragicznych wydarzeniach na Juwenaliach w Bydgoszczy zmianie zostały poddane także kwestie bezpieczeństwa oraz organizowania imprez masowych: przygotowana została opinia oraz regulamin, które zostaną rozesłane do Uniwersytetów w których w sposób racjonalny i przejrzysty kieruje organizacją takich imprez.

Ogłoszone zostały także dwie dobre informacje. Pierwsza z nich: obecny na sali Adam Gajek został nominowany do Europejskiej Rady Studentów, co jest ogromnym wyróżnieniem. Druga sprawa, wprawdzie jeszcze nieoficjalna, to wiadomość o wygraniu konkursu na organizatora międzynarodowego spotkania studentów, które odbyć by się miało już w grudniu w Trójmieście.

Na zakończenie Przewodniczący przedstawił ewaluację działań PSRP w kadencji 2015\2016 oraz wystosował apel do studentów o wypełnienie ankiet oraz zgłaszanie wszelkich pomysłów mogących pomóc w dalszym usprawnianiu działalności parlamentu Studentów RP. Po tym Przewodniczący Mateusz Mrozek oficjalnie zakończył XIV Posiedzenie Rady Studentów.

Patryk Korzec

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close