Posiedzenie prowadził Mateusz Mrozek – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiając proponowany porządek obrad.

Po zatwierdzeniu porządku obrad ogłoszona została informacja, iż jeden z elektorów studenckich Politechniki Częstochowskiej popełnił samobójstwo. Zgromadzenie uczciło pamięć zmarłego minutą ciszy.

Następnie zatwierdzone zostały protokoły z 12 i 13 posiedzenia Rady Studentów.

Kolejnym punktem było przedstawienie przez Przewodniczącego spraw bieżących:

* Omówienie sytuacji wyborów na Politechnice Częstochowskiej, gdzie podczas wyborów zaistniał incydent taki jak podrabianie i fałszowanie dokumentów oraz wystąpiło wiele niejasnych sytuacji. Wybory zostały oprotestowane, opcja rządząca przegrała je na wszystkich 6 szczeblach, po czym przewodniczący Piotrowski wniósł o powtórzenie wyborów. Prorektor Rusek wniósł o rezygnację.

* Dzień później na Politechnice Częstochowskiej przeprowadzone zostały kolejne wybory, których zorganizowanie w owym dniu nie było publicznie ogłoszone. Udział w nich wzięło 20 studentów. W poniedziałek odbyć się ma protest mający na celu zmotywowanie Prorektora do zawieszenie Pana Piotrowskiego ze względu na jego działania na granicy prawa.

* Przewodniczący oficjalnie zaznaczył, że Parlament Studentów RP jest właśnie od rozwiązywania tego typu spraw i studenci nie mogą o tym zapominać.

* Powstał nowy projekt Nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

W kolejnej części Przewodniczący zaznaczył, iż Nowelizacja Ustawy o Szkolnictwie Wyższym pokazuje, że głos studentów ma realną siłę, która jest w stanie zmienić naprawdę wiele w życiu wspólnoty studenckiej. Dowodem na to jest również zapewnienie uzyskane od wicepremiera Gowina dotyczące zmiana podziału widełek wsparcia studentów w kwestii stypendiów socjalnych oraz naukowych, które do tej pory miało postać 60% do 40%.

Kolejną sprawą są kredyty studenckie, o które obecnie można wysyłać wnioski 15 sierpnia, natomiast data ta ma zostać zmieniona na 15 lipiec, by absolwenci mogli wnosić o stypendium już po złożeniu wniosku o przyjęcia na studia. Przesunął się także termin wysyłania stypendiów, będzie to 15 listopada, więc kilka miesięcy wcześniej niż było do tej pory. Wzrosną także kwoty oscylujące w przedziale od 400 do 1000zł.

Po tragicznych wydarzeniach na Juwenaliach w Bydgoszczy zmianie zostały poddane także kwestie bezpieczeństwa oraz organizowania imprez masowych: przygotowana została opinia oraz regulamin, które zostaną rozesłane do Uniwersytetów w których w sposób racjonalny i przejrzysty kieruje organizacją takich imprez.

Ogłoszone zostały także dwie dobre informacje. Pierwsza z nich: obecny na sali Adam Gajek został nominowany do Europejskiej Rady Studentów, co jest ogromnym wyróżnieniem. Druga sprawa, wprawdzie jeszcze nieoficjalna, to wiadomość o wygraniu konkursu na organizatora międzynarodowego spotkania studentów, które odbyć by się miało już w grudniu w Trójmieście.

Na zakończenie Przewodniczący przedstawił ewaluację działań PSRP w kadencji 2015\2016 oraz wystosował apel do studentów o wypełnienie ankiet oraz zgłaszanie wszelkich pomysłów mogących pomóc w dalszym usprawnianiu działalności parlamentu Studentów RP. Po tym Przewodniczący Mateusz Mrozek oficjalnie zakończył XIV Posiedzenie Rady Studentów.

Patryk Korzec