Od 10 listopada do 11 grudnia, studenci Uniwersytetu Opolskiego mają szansę ubiegać się o stypendium fundowane przez Santander Bank Polska S.A w wysokości 1000 złotych brutto.

Aplikant powinien pamiętać, że warunkiem koniecznym do złożenia wniosku, jest minimalna średnia ocen wynosząca 4.0. Liczy się również aktywna działalność na rzecz uczelni. Osoby starające się o stypendium powinny brać czynny udział w życiu społecznym związanym z Uniwersytetem Opolskim, uczestniczyć w inicjatywach uczelnianych oraz w miarę możliwości udzielać się poza uniwersytetem. Każde najmniejsze przedsięwzięcie może zbliżyć studenta do otrzymania wynagrodzenia.

Stypendium zostanie wypłacone jednorazowo przez Uniwersytet Opolski trzydziestu najlepszym studentom. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 11 grudnia 2020 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy na stronę Banku Santander oraz na stronę Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.

https://www.santander-grants.com/…/stypendium_uni_opole_2020

 http://samorzad.uni.opole.pl/stypendium-santander-universi…/

Katarzyna Szołyga

fot.: umcs.pl