Na zakończenie części szkoleniowej drugiego dnia konferencji pojawiły się m.in tematy związane z pomocą materialną dla studentów.

Sobota była obfita w pomocne studentom treści, do czego przyczynił się również Piotr Gutowski – Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów, który w swoich trzech blokach zatytułowanych kolejno Kierunki orzecznictwa Sądów Administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów – stan obecny, wyzwania i perspektywy, Pomoc materialna a informacja publiczna i ochrona danych osobowych oraz Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna a pomoc materialna dla studentów i doktorantów omówił wiele kwestii istotnych dla studentów szczególnie uzdolnionych oraz potrzebujących, którzy stanowią istotną część studenckiego społeczeństwa. Piotr opowiedział nam również krótko o swojej działalności:

 

W tym samym czasie trwały również inne zajęcia. Przewodniczący Komisji PSRP ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Dawid Knara, podczas XXII Krajowej Konferencji  PSRP poprowadził 2 szkolenia oraz jeden panel dyskusyjny. Była to świetna okazja, aby usłyszeć wiele istotnych informacji, które na pewno przydadzą się w życiu samorządowym wszystkim zgromadzonym na sali. Dawid w rozmowie z nami zgodził się zdradzić kilka tematów, które były poruszane na szkoleniu:

 

Marta Półtoranos z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z Łucją Zielińską z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadziły w ramach XXII Krajowej Konferencji PSRP szkolenie zatytułowane Radzenie sobie ze stresem.  Dziewczyny jednak nie ograniczyły się jedynie do tematu ujętego w tytule. Wyjaśniły również motyw stresu z medycznego punktu widzenia i nie tylko. Więcej zgodziła się powiedzieć naszym słuchaczom Marta:

 

Kto z nas nie chciałby być „rasowym” przywódcą, którego ludzie będą słuchać oraz szanować? Lecz rola lidera to nie tylko zbieranie pochwał i szacunek innych – to także ogromna odpowiedzialność i obowiązek. Program szkoleniowy Rola lidera w zarządzaniu samorządem studenckim prowadzony przez członka Rady Studentów PSRP – Mateusza Rachlaka miał za zadanie pokazać samorządowcom sylwetkę lidera idealnego pod którego dowództwem grupa będzie miała szansę osiągnąć wszystkie zamierzone cele. Więcej szczegółów o przebiegu szkolenia zdradził nam sam prelegent:

 

Jednym z prelegentów był także obecny szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia – Tomasz Matynia. Prowadził on szkolenie zatytułowane Kreowanie wizerunku i pozytywne praktyki współpracy z otoczeniem – PR dla samorządowców o którym zgodził się powiedzieć nam kilka słów oraz wyjaśnił podstawowe problemy w komunikacji:

 

Julia Kędziora i Patryk Korzec