Konferencja w Jastrzębiej Górze nie zwalnia tempa. W popołudniowej części na uczestników czekały szkolenia m.in. z dokumentacji i promocji działalności kół. Odbyła się również debata dotycząca ekspertów studenckich PKA.

Działanie Samorządu większości ludzi kojarzy się z ogromem dokumentów. Skojarzenie to jest słuszne, ponieważ dokumentacja stanowi istotną część życia Samorządu Studenckiego. Odpowiednie zarządzanie nią można uznać za podstawę efektywnej działalności samorządu i właśnie z tego powodu Piotr Wodok – członek Rady Studentów PSRP i koordynator regionalny dla woj. opolskiego i śląskiego, poprowadził szkolenie pt. Zarządzanie dokumentacją oraz sztuka tworzenia pism, podczas którego zdradził m. in. tajniki udanego dokumentu, który pomoże osiągnąć nam cel. Piotr w rozmowie z nami wymienił również inne ważne elementy swoich zajęć:

 

Miłosz Bratuś – pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. Ruchu Naukowego, będący również Przewodniczącym Komisji Kół Naukowych i Organizacji Studenckich przeprowadził na XXII Krajowej Konferencji PSRP dwa szkolenia. W pierwszym z nich zatytułowanym Dotacje dla kół naukowych Miłosz udzielił wielu cennych porad zgromadzonym, a nam zgodził się opowiedzieć o samej idei szkolenia:

 

Drugie szkolenie dotyczyło promocji działalności kół naukowych, na którym widzowie usłyszeli wiele cennych porad oraz wskazówek, jak zwiększyć zasięg swoich kół poprzez promocję:

 

W tym samym czasie Tobiasz Folak – Przewodniczący Forum Uczelni Ekonomicznych, prowadził debatę pod tytułem Ekspert Studencki PKA – kim właściwie jest? Udział w debacie wziął również profesor Krzysztof Diksa, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Żaneta Komoś – ekspert studencki Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ramienia Parlamentu Studentów RP. O tematach, które zostały poruszone opowiedział nam Tobiasz:

 

Dużo obowiązków, czasu mało, a terminy gonią. Chyba każdy z nas zna tą sytuację z życia codziennego. Sprawa pogarsza się, gdy obowiązki zaczynają się namnażać w zastraszającym tempie. Właśnie w takich sytuacjach konieczna jest wiedza zdobyta na szkoleniu Efektywne zarządzanie swoim czasem, prowadzonym przez Żanetę Komoś w ramach XXII Krajowej Konferencji PSRP. Żaneta jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej a w kadencji 2014/2015 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich. Oprócz powyższego prowadziła również szkolenie zatytułowane Funkcjonowanie komisji stypendialnych – największe trudności. O Obu szkoleniach Żaneta zgodziła się nam opowiedzieć:

 

Kolejnym prelegentem na XXII Krajowej Konferencji PSRP był Adam Gajek – Pełnomocnik ds. Współpracy Zagranicznej PSRP oraz reprezentant PSRP w Europejskiej Unii Studentów.  Szkolenie nosiło tytuł Jakość Kształcenia w Europie – różnice i podobieństwa, a podczas niego Adamowi towarzyszyli przedstawiciele samorządów studenckich z innych krajów, dzięki czemu uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji od samych źródeł. Więcej o swoim szkoleniu opowiedział nam sam prowadzący:

 

Maciej Kochański, jeden z organizatorów oceniających Konferencję w części porannej, nie jest obecny jedynie w tej roli. Prowadził on również warsztaty, dokładnie dwa panele w części popołudniowej, o których sam zgodził nam się opowiedzieć.

 

Jak słyszeliście Maciej świetnie wie o czym mówi, a wystąpienia publiczne po panelach uczestnikom pójdą zdecydowanie łatwiej.

 

Julia Kędziora i Patryk Korzec