Równo o godzinie 17. rozpoczął się pierwszy panel dla wszystkich uczestników XXII Krajowej Konferencji PSRP. Otworzył go Mateusz Mrozek, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej wspominając historię Krajowych Konferencji PSPR oraz witając gości specjalnych. Kończąc wstępne przemówienie znacząco podkreślił, że dla studentów na zawsze zostanie „jedynie” Mateuszem, którego głównym zadaniem jest pomoc kolegom. Nie widzi i nie chce, by inni widzieli w nim „niezwykłą osobowość”. Po tych słowach na scenę zaproszony został wicepremier Jarosławem Gowinem, który już w pierwszych słowach podkreślił, że nie jest to jego pierwsze spotkanie z PSRP. Swoje właściwe przemówienie rozpoczął od nowej ustawy o szkolnictwie wyższym wspominając, iż zamierza powołać ją do życia dopiero w roku akademickim 2018/2019, co umotywował chęcią wprowadzania zmian powolnych, lecz całkowicie skutecznych. Zadeklarował jak najszybsze rozwiązywanie spraw najpilniejszych uwypuklając, że główna ustawa ma się skupić przede wszystkim na podnoszeniu jakości prac dydaktycznych.

Wśród propozycji zmian na pierwszym miejscu znalazło się przyznawanie kredytów studenckich o 3 miesiące wcześniej aniżeli było to do tej pory praktykowane. Na drugim miejscu znalazło się wypłacanie kredytów od razu po zdaniu przez ucznia matury oraz wprowadzeniu większej różnorodności metod spłacania tychże kredytów. W planie jest także usunięcie limitu miejsc dla studentów rozpoczynających drugi kierunek. Wiele ułatwić studentom ma także zlikwidowanie zbędnych oświadczeń, które w tym momencie niezbędne są przy zmianie kierunku studiów. Na koniec swojej wypowiedzi wicepremier stwierdził, iż po 4 latach kadencji uczelnie przestaną kształcić „masowo, zwiększy się natomiast sam poziom kształcenia oraz podkreślił, jak ważne jest zaangażowanie PSRP”. Po wystąpieniu Jarosława Gowina nadszedł czas pytań. Mateusz Mrozek najpierw zapytał o lata młodości wicepremiera oraz jego ówczesne plany na przyszłość. Wicepremier z uśmiechem odpowiedział, iż nigdy nie sądził, że zostanie politykiem. Wyraźnie uwypuklił, iż w młodym wieku „chciał tylko dążyć do prawdy.”

Kolejne pytanie odnosiło się do „uczelni flagowych” oraz tego, jak według pytanego takie uczelnie miałyby być wyłaniane. Odpowiedź stanowczo podkreślała, że żadne uczelnie na pewno nie zostaną poszkodowane w procesie wyboru wspomnianych wyżej „uczelni flagowych”. Dalej Gowin stwierdza, iż Polskę stać na takie uczelnie i pozwoli to wybić im się na arenie międzynarodowej oraz w rankingach światowych. Jest to ważny punkt związany z zamiarem podnoszenia jakości studiów.

Dalej Mrozek rozpoczął temat Systemu Bolońskiego oraz punktów ECTS. W tym momencie wicepremier wyraźnie i kategorycznie podkreślił, iż nie jest entuzjastą tego systemu, gdyż jego zdaniem nie jest on dopracowany. Po raz kolejny odwołuje się on do idei podniesienia jakości uczelni zaznaczając możliwym, iż Polska nie wyjdzie jednostronnie z systemu bolońskiego. Zapytany o jednolity system studiów z zaangażowaniem odparł, iż go popiera podając przykład swojego studiującego syna. Po chwili jednak przytakuje również zwolennikom tłumacząc, że wszystko zależy tak naprawdę od kierunku studiów. Według niego niektóre kierunki swobodnie można podzielić bez większych konsekwencji, natomiast te specjalistyczne powinny odbywać się w jednym, 5-letnim bloku.

Ostatnim tematem poruszonym przez Mateusza Mrozka było połączenie stypendiów socjalnych ze stypendiami naukowymi. Jarosław Gowin od razu zaprzeczył tej idei, lecz zwrócił uwagę na poprawienie elastyczności uczelni w samym przyznawaniu stypendiów. Zaproponował równy podział procentowy dla stypendiów socjalnych oraz naukowych – tj. po 40%, natomiast pozostałe 20% mogłoby być przyznawane w zależności od ilości studentów potrzebujących w stosunku do wybitnie zdolnych na danej uczelni.

Po tych wszystkich tematach nadszedł czas na pytania od widowni. Pierwsze z nich dotyczyło projektu „500+”, a dokładnie ograniczenia dodatku 500zł do 18 roku życia dziecka. Gowin zdecydowanie odpowiedział, iż jego zdaniem limit 18 lat jest odpowiedni argumentując to brakiem umiaru wśród społeczeństwa oraz powolnym powrotem do socjalizmu w razie podwyższania tego wieku.

Drugim a zarazem ostatnim pytaniem był temat stypendiów socjalnych dla obcokrajowców z bloku wschodniego. Na ten moment obcokrajowcy nie mogą dostawać stypendiów socjalnych. Wicepremier przytaknął, iż ten problem jest obecny i on go widzi, natomiast jak na ten moment nie jest on rozwiązywalny ze względu na trudności w sprawdzeniu autentycznych sytuacji finansowych studentów z bloku wschodniego.

Patryk Korzec