Ostatnim punktem sobotniego programu  XXII Krajowej Konferencji PSRP była debata podsumowująca badanie „Start na rynku pracy” 

Debatę podsumowującą badanie „Start na rynku pracy” rozpoczął Karol Leszczyński wystąpieniem, na którym przedstawił propozycję rozmaitych instytucji, które miałyby ułatwić studentom szybkie znalezienie pracy po studiach. Wspomniane zostały między innymi takie propozycje jak zmniejszenie ilości studentów, zwiększenie ilości praktyk czy też bezpośrednie kontakty uniwersytetów z pracodawcami. Następnie na scenę wszedł Jakub Gontarek, przedstawiciel Forum Młodych Lewiatana. Pierwsza część skierowana została do sektora administracji. Postulował o postawienie systemu kształcenia na jakość, umiejętności występowania oraz kompetencji praktycznych. Twierdzi, iż uniwersytety muszą budować relacje z pracodawcami nie tylko poprzez biura karier. Istotna jest jakość, relacje z pracodawcami oraz rozwijanie działalności poza samym szkolnictwem. Jako ostatni wypowiadał się Maciej Bąkowski reprezentujący Organizację Studenci dla RP. Podkreślił wagę kwestii praktyk oraz staży, do których nie zawsze studenci mają łatwy dostęp. Istotnym elementem jest także nauka języków obcych, które pomogą studentom zaznaczyć swój głos za granicą do czego dobrą drogą mogą być liczne publikacje w językach obcych. Organizacja apeluje o zreorganizowanie starań o doktorski stopień naukowy zwłaszcza w kwestii zmiany rejestru dokonań naukowych.

Następnym krokiem było zaproszenie na scenę analistów w składzie: Piotr Mϋller, Tomasz Bratek, Waldemar Zbytek, Owidiusz Moska, Dawid Knara oraz Karol Leszczyński. Pierwsze pytanie dotyczyło relacji uniwersytetów z przedsiębiorcami. Odpowiedział Pan Muller twierdząc, iż problem wynika z tego, że pracodawcy nie dostrzegają korzyści z wykształcenia. Kolejną sprawą jest ograniczony kapitał finansowy. Problem leży jednak również po stronie uczelni, gdyż nie zawsze zauważają, iż mają przygotowywać do zatrudnienia zwłaszcza w kwestii kompetencji miękkich.

Kolejne pytanie skierowane do Owidiusza Moska dotyczyło działalności biura karier. Opowiedział o zajęciach uczelnianych dla studentów, gdzie wstępnie pokazywane są sytuację na rynku pracy, nauki kompetencji miękkich oraz starają się pobudzić pracę uniwersytetów ze światem biznesu. Z kolei Pan Zbytek wypowiedział się na temat tezy, iż uczelnie produkują bezrobotnych. Jego zdaniem istotne jest wytworzenie wysokiego poziomu aktywności i umiejętności studentów, a nie samej wiedzy teoretycznej. Studenci sami nie przyjdą, trzeba ich zainteresować, czasem niemalże “na siłę” choćby poprzez organizowanie kursów w ramach obowiązkowych zajęć, które mogą pokazać studentom nowe spojrzenie na samych siebie.

Wreszcie nadszedł czas na pytania z sali. Pierwsza osoba zapytała o wnioski, które pojawiły się po przeprowadzaniu badań w kontekście przekształcania szkolnictwa wyższego. Odpowiedzi udzielił Piotr Mϋller zauważając różnicę w postrzeganiu studiów, jaka istnieje między wykładowcami a pracodawcami. Istotne jest również konstruowanie programów studiów, tak by nie chodziło o tytuł naukowy, a o zdobycie kompetencji, które można osiągnąć m. in. poprzez zwiększenie ilości praktyk zawodowych głównie w zakresie umiejętności przydatnych w konkretnym zawodzie oraz nie o organizowanie ich we wszelakich firmach, a na samej uczelni.

Owidiusz Moska zapytany czy 15 minut z warsztatów miękkich organizowane przez Biuro Karier odniesie jakikolwiek efekt w tak niewielkim czasie wyjaśnił, iż jest to dopiero początek i sama prezentacja zamiarów, co skutkować by miało wprowadzeniem warsztatów miękkich jako przedmiotu uczelnianego, następnie spotkaniem z doradcą zawodowym by ostatecznie skierować studentów bezpośrednio do przedsiębiorców.

Kolejna osoba zwróciła uwagę, iż zebrani mówią o uczelniach publicznych zapominając, iż uczelnie prywatne mają umowy biznesowe zawarte od dawna pytając, czy nie warto byłoby korzystać z tak dobrego wzoru. Pan Moska wyjaśnił, iż państwowcy uczelni jest najwięcej, stąd też do nich w większości skierowane są rozważania, lecz faktem jest, iż uwaga sama w sobie jest trafna. Uczelnie prywatne zmuszone są do tych aktywności, co nie zmienia faktu, iż przynosi to dobre efekty.

Na pytania jak zdiagnozować kompetencje, które potrzebne są u pracodawców tak, by były one elastyczne oraz czy Akademickie Biura Karier prowadzą dialog, który pomógłby te kompetencje zdiagnozować lub mogłyby być one odgórnie narzucać z Ministerstwa, Pan Moska stwierdził, iż powinno być ogólnopolskie badanie, jakie konkretne kompetencje potrzebne są na rynku pracy w danym momencie, na które nacisk uczelnie powinny wzmożyć. Pan Batek zastrzegł jednak, iż studia mają dawać nie zawsze zawód, ale często same kompetencje, które byłyby uniwersalne i konieczne w wielu zawodach. Ministerstwo ds Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie chciałoby odgórnie zalecać kompetencji, ponieważ dzięki niezależności uczelni mogą one elastycznie zmieniać cykle edukacyjne tak, by dopasować je do aktualnego stanu rynku pracy.

Podsumowując Piotr Mϋller stwierdził, iż nie można być pesymistami, ale należy bezustannie wykorzystywać ogrom obecnie dostępnych środków unijnych i nie tylko, by wdrażać konieczne zmiany również w zakresie edukacji. Konieczne jest także, by ludzie sukcesu nie bali się i byli proszeni o nauczenie innych tego, jak osiągnąć to, co oni. Należy wszczepiać  w młodych inspiracje, by sami chcieli i robili wszystko, aby osiągnąć sukces.

Po debacie spotkanie podsumował dla nas Tomasz Bratek:

 

Udało nam się również spotkać Karola Leszczyńskiego, który opowiedział nam o samym projekcie:

 

Julia Kędziora i Patryk Korzec