Prof. Marek Masnyk został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Dotychczasowy prorektor UO ds. kształcenia i studentów wygrał diametralną różnicą głosów ze swoim konkurentem dr Adamem Szymańskim.

Dzisiaj w auli wydziału Ekonomicznego przy ul. Ozimskiej 46A przeprowadzono wybory na nowego rektora Uniwersytetu Opolskiego. Wyniki uplasowały się następująco:

 

Na ręce nowego Rektora gratulacje złożył ustępujący ze stanowiska prof. Stanisław S. Nicieja:

 

Prof. Masnyk powierzył prof. Nicieji opiekę nad Wzgórzem Uniwersyteckim. Wyraził także podziękowanie za zaufanie, jakim obdarzyli go elektorzy.

 

W imieniu całej redakcji Radia Sygnały serdecznie gratulujemy prof. Markowi Masnykowi objęcia stanowiska rektora Uniwersytetu Opolskiego!

 

 

Paulina Kurtyka, Monika Chmielarz