Rodzina to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Dlatego to właśnie rodzinie poświęcona została konferencja naukowa, która w czwartek (10.05) odbyła się w Studenckim Centrum Kultury.

Zarówno prelegenci z uczelni z całej Polski, jak i  przedstawiciele organów państwowych czy jednostki zajmujące się tematem rodziny dyskutowali o jej statusie, prawach i obowiązkach.

 

Mówi Magdalena Panek ze Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej “Bona Fides”.

 

Dr Magdalena Gołowkin-Hudała, specjalistka w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także adiunkt Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, podaje wyczerpującą definicję rodziny:

 

Dr Gołowkin-Hudała zwraca także uwagę na obowiązki rodziny, których niewątpliwie jest bardzo dużo, a które często są marginalizowane:

 

Natomiast Dr Aleksandra Wilk z Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wskazuje na zaskoczenie, jakie często towarzyszy rodzinom, gdy dowiadują się o podstawowych i nawet najprostszych obowiązkach rodziny:

 

Ważnym tematem, który także należało poruszyć, jest opieka socjalna państwa na rzecz rodzin. Dziedzina ta jest ściśle związana z prawem rodzinnym. O szczegółach opowiada dr Aleksandra Wilk:

 

Podczas konferencji naukowej “Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym” swoje referaty wygłosili także studenci Uniwersytetu Opolskiego. Wystąpienie o intrygującym tytule “Gdzie moje pieniądze z komunii – czyli o równym zarządzie majątkiem dziecka słów klika” przygotowały Sabina Pietrowska i Karolina Niedźwiedź.

Studentka IV roku prawa oraz członkini Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej “Bona Fides”, Karolina Niedźwiedź, mówi szerzej na ten ciągle dyskusyjny i niejasny temat:

 

Konferencję pt.: “Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym” wspólnie zorganizowali Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa, Studenckie Koło Naukowe „Bona fides”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu. Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Opola, a patronatem medialnym Radio Sygnały.

Paulina Kurtyka
fot.: Katarzyna Okos