Decyzje o przyznaniu stypendium dla najlepszych studentów, w tym roku będzie można odbierać elektronicznie.

 

Jest to, ostatnia, a zarazem, najważniejsza dla wielu studentów, część procedur związanych z przyznaniem stypendium. Tegoroczne progi finansowe dla stypendystów wynoszą :
I próg – 900 zł.
II próg – 685 zł.
III próg – 530 zł.
IV próg – 435 zł.

Więcej na temat decyzji oraz ich odbiorów, opowiedział członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk Społecznych, Baniamin Miczka:

 

 

 

 

 

Ostateczny termin decyzji oraz więcej informacji na temat stypendium znajdziecie pod adresem:
https://www.facebook.com/samorzadUO/

Piotr Olbrych