Na Wydziale Prawa i Administracji UO odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat realizacji praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej.

W rocznicę przedstawienia Planu Schumana, dzień 9 maja został ustanowiony jako Dzień Europy, czasem nazywany także jako Dzień Unii Europejskiej. Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej UO nie mogło wybrać zatem lepszej daty na zorganizowanie konferencji poświęconej prawom człowieka w prawie międzynarodowym i prawie UE.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne dotyczące dylematów etycznych i moralnych, sytuacji praw kobiet i rodziny, a także uregulowań w sferze gospodarczej i na rynku pracy. Zainteresowanie pierwszym panelem było tak duże, że trzeba było podzielić go na dwie części. Podczas konferencji można było usłyszeć referaty na temat m.in. genetycznej diagnostyki prenatalnej, kary śmierci, eutanazji czy porównania praw i wolności osób LGBT w Europie i Afryce.

Mówi Anna Panek, organizatorka konferencji i prezes Koła Naukowego Prawa Unii Europejskiej.

W kolejnych częściach konferencji, prelegenci podjęli tematy m.in. sytuacji kobiet w społeczeństwach muzułmańskich, ochrony kobiet przed przemocą czy zakazu dyskryminacji w zakresie zatrudnienia na rynku Unii Europejskiej. O działaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia kobiet mówiła Agnieszka Kamińska, studentka V roku prawa na Uniwersytecie Opolskim.

 

Agnieszka Kamińska podzieliła się także swoim doświadczeniem związanym z pracą w strukturach ONZ:

 

Uniwersytet Opolski podczas konferencji reprezentowali także Sławomir Kadłuczka, Małgorzata Firlus, Justyna Bekieszczuk, mgr Anna Fus oraz Anna Panek i mgr Magdalena Panek. Ponadto, na Wydziale Prawa i Administracji UO pojawili się prelegenci z największych uniwersytetów w Polsce.

Mówi Anna Panek, która nie ukrywa, że chciałaby zorganizować kolejną edycję konferencji za rok.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat realizacji praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej odbyła się w środę, 9 maja, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Paulina Kurtyka
fot.: własne