Przed nami kolejne ważne wydarzenie dla całej społeczności akademickiej. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się uroczystość nadania honorowego tytułu doktora Honoris Causa Kard. Kurtowi Kochowi.

 Uniwersytet Opolski uhonoruje Jego Eminencję Kard. Kurta Kocha tytułem doktora Honoris Causa. Tytuł ten jest nadawany osobom, które szczególnie zasłużyły się dla nauki i kultury. Kard. Koch jest doktorem teologii i obecnie sprawuje rolę przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Więcej o Jego Eminencji opowiedział nam Dziekan Wydziału Teologicznego Ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO

 

Cała uroczystość składać się będzie z dwóch głównych części – Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Jego Eminencji Kard. Kurta Kocha w Kościele Seminaryjno-Akademickim pw. Św. Jadwigi Śląskiej oraz oficjum nadania Jego Eminencji tytułu doktora Honoris Causa.

Dowiedzieliśmy się też więcej o szczegółach dotyczących wydarzenia.

 

Uroczystość odbędzie się 3 czerwca na terenie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Drzymały 1a. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 10:00, natomiast sama ceremonia nadania tytułu doktora Honoris Causa planowana jest na 12:00. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej WT UO.

Dominika Waloszek, Iwona Turkowska
Fot.: pixabay