Studenci kształcący się na kierunku lekarskim mają szansę na uzyskanie interesującej formy wsparcia. Aktualnie trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Opolskie.

Zarząd Województwa Opolskiego postanowił zaoferować studentom kierunków medycznych od IV roku studiów pomoc materialną w postaci stypendium na rok akademicki 2020/2021. Jednak nie wszyscy składający wniosek od razu otrzymają wsparcie finansowe. Na początku zarząd zamierza wypłacić kwoty 30 studentom. Istotne jest również to, aby dostarczyć komplet potrzebnych dokumentów. Wszelkie niezbędne załączniki znajdziecie tutaj.

Jak mówi marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła: Jesteśmy otwarci na zwiększenie liczby tych studentów. Według naszych analiz najlepiej byłoby, gdyby co roku zatrudnienie w naszym regionie otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem, jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w naszych szpitalach

Aby otrzymać stypendium, należy spełniać kilka warunków. Przede wszystkim przysługuje ono tym studentom, którzy nie powtarzają roku i nie korzystają z urlopów. Mogą oni otrzymać wsparcie finansowe wyłącznie w trakcie studiowania czynnego i poprzez dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej. Ważne jest również to, aby studenci ubiegający się o to stypendium odbyli staż oraz podjęli pracę w placówce medycznej na terenie województwa opolskiego, która podlega samorządowi terytorialnemu, ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu. 

Przy rozstrzyganiu wniosków brana pod uwagę będzie również średnia ocen za poprzedni rok akademicki. W przypadku takich samych wyników pierwszeństwo otrzymają osoby, które, rozpoczynając studia, mieszkały w województwie opolskim.  Wysokość stypendium przyznawanego przez Zarząd Województwa Opolskiego to 2000 złotych brutto, które przysługuje co miesiąc na okres 9 miesięcy. Wnioski można składać do 15 grudnia 2020 roku.  

Agnieszka Biernacka

Fot.: perspektywy.pl