W XXI w. coraz częściej mówi się o ochronie środowiska, ekologii i pojęciach z nią związanych. Jednym z takich pojęć jest korytarz ekologiczny – niezwykle ważna rzecz, której istnienie warunkuje bioróżnorodność świata. Na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się seminarium naukowe poruszające ten temat.

Spotkanie organizowane jest przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz pracowników Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Będzie ono podsumowaniem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który dotyczy stanu i funkcjonowania korytarzy ekologicznych naszego województwa.
W planie seminarium przewidziane są wystąpienia autorów badań, a także panel dyskusyjny poruszający temat ochronny czynnej i biernej korytarzy ekologicznych. O spotkaniu oraz panelu dyskusyjnym opowiedział nam dr Krzysztof Badora.

 

 

Poprzez seminarium, możemy zastanowić się również nad tym, co my w naszym codziennym życiu możemy zrobić aby uchronić i pozytywnie wpłynąć na tak ważne korytarze ekologiczne.

 

 

Spotkanie promować będzie również książkę pt. „Struktura przestrzenna krajobrazu korytarzy ekologicznych województwa opolskiego i jej znaczenie funkcjonalne”, której autorami są dr Krzysztof Badora, dr Radosław Wróbel oraz prof. dr hab. Arkadiusz Nowak. Jest ona podsumowaniem efektów projektu.

 

Sympozjum odbędzie się 19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w auli A gmachu Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48.

 

 

Małgorzata Ćwiek
fot.: rynekinfrastruktury.pl