– To ma być reforma inna niż wszystkie – zapewniał podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie (19-20 września) wicepremier rządu RP oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

Przygotowania do finalnego kongresu w Krakowie objęły dziewięć konferencji programowych NKN, podczas których przedstawiciele środowiska akademickiego dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Prace i konsultacje nad tzw. „Ustawą 2.0” trwały łącznie 574 dni, a projekt podczas Narodowego Kongresu Nauki przedstawił minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

Nowa ustawa ma zmniejszyć ilość obowiązujących dziś przepisów o połowę. Również ilość rozporządzeń, których obecnie jest  około 80, ma ulec redukcji. Zwiększyć ma się za to szeroko pojęta autonomia uczelni, władza rektora, a także rola statutu uczelni, w którym to zostanie uregulowanych wiele kwestii.


Nowym tworem w „Ustawie 2.0” będzie Rada uczelni, która razem z Senatem i Kolegium Elektorów wejdzie w skład organów uczelni publicznej. W Radzie pojawi się od 6 do 8 przedstawicieli wybranych przez Senat oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Podkreślono tym samym rolę studentów w regulowaniu spraw uczelni, a Jarosław Gowin dodatkowo docenił studencką brać, zapraszając do udziału w kongresie media akademickie z całej Polski.


Co ciekawe, decyzja dotycząca obecności przedstawiciela studentów w Radzie wywołała wiele żywiołowych dyskusji. O tym, że jest to jak najbardziej dobra decyzja, przekonywał Piotr Müller, obecnie Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej m.in. Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej:


Zmiany mają nastąpić także w finansowaniu uczelni. Jak przyznał minister, do tej pory uczelnie wyższe finansowane były z kilkudziesięciu różnych źródeł, teraz będą otrzymywać środki z mniej niż dziesięciu, dzięki czemu finansowanie będzie łatwiejsze i bardziej przejrzyste. Oczywiście, należy również zwiększyć budżet na naukę – ma to być ok. miliard złotych więcej na badania naukowe i kolejny miliard na rozwój szkolnictwa wyższego. – Zwiększenie budżetu na naukę to polska racja stanu – zaapelował Gowin.

O finansowaniu uczelni wypowiedział się także prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich:


Jeśli chodzi o sytuacje samych studentów, znikną umowy student-uczelnia, a zastąpi je katalog opłat. Uczelnie będą musiały trzymać się katalogu zaprezentowanego podczas rekrutacji, a jeśli w trakcie roku akademickiego go zmienią, minister nauki i szkolnictwa wyższego będzie mógł nałożyć na uczelnię karę; to samo tyczy się sytuacji, gdy uczelnia nie wyda absolwentowi dyplomu w terminie do 30 dni.

O głównych celach nowej ustawy mówi Piotr Müller:


„Konstytucja dla nauki” mocno pochyla się nad sprawą doktorantów. Jeśli w Polsce ma powstać silne podłoże badawcze, należy zainwestować w kształcenie doktorantów. W projekcie ustawy pojawią się szkoły doktorskie, które zastąpią studia doktoranckie. Szkoły takie będą zakładane dla co najmniej dwóch dyscyplin, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Tworzyć je będą mogły wspólnie uczelnie, instytuty PAN czy instytuty badawcze. Zwiększy się także kwota stypendiów doktoranckich: w pierwszych dwóch latach będzie to 110% minimalnego wynagrodzenia, które później wzrośnie aż do 170%.

W kontekście „Ustawy 2.0.” pojawia się wiele głosów, że jest to projekt wspierający największe uczelnie i który z czasem wyeliminuje te mniejsze. Sytuację stara się wyjaśnić rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys:


Cały projekt ustawy podsumowuje prof. Wiesław Banyś, były rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:


Narodowy Kongres Nauki odbył się 19 i 20 września w Krakowie. Podczas tego wydarzenia przeprowadzono wiele paneli i seminariów, które miały na celu skonsultować projekt i zaproponować ewentualne pomysły. Głównym punktem programu była jednak prezentacja projektu „Ustawy 2.0” czy też „Konstytucji dla nauki”, jaki minister Jarosław Gowin przedstawił środowisku akademickiemu.

W Krakowie obecna była również delegacja z Uniwersytetu Opolskiego. Więcej szczegółów TUTAJ.

Paulina Kurtyka
fot.: Kamila Chrzanowska

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close