Tegoroczna inauguracja roku akademickiego niewątpliwie miała charakter dostojniejszy niż zwykle. Wszystko za sprawą uprzedniej oficjalnej uroczystości otwarcia Collegium Medicum- siedziby kierunku lekarskiego, a także przybycia ważnych osobistości i gości honorowych.

Rozpoczęto tradycyjnie hymnem Polski ” Mazurkiem Dąbrowskiego”, który został zaśpiewany przez Chór UO, następnie rektor UO, prof. dr hab. Marek Masnyk przywitał przybyłych przedstawicieli, władz wojewódzkich, samorządowych, dyrektorów, rektorów i pracowników oświaty, placówek kulturalnych, służby zdrowia i wielu innych.

W swoim przemówieniu wspominał o dokonaniach jakie do tej pory udało się zrealizować, ale jednocześnie podkreślił, że konieczne jest połączenie nieustannego rozwoju i pracy na rzecz uczelni, z tradycją akademicką.

 

Zaraz po rektorze UO, miejsce za mikrofonem zajął, jeden z gości honorowych, minister edukacji i szkolnictwa wyższego- Jarosław Gowin.

Wypowiadał się on o głównych zmianach, jakie niesie ze sobą nowa ustawa reformująca szkolnictwo wyższe m.i.n podniesienie poziomu kształcenia, a tym samym możliwość zorganizowania egzaminów wstępnych, uproszczenie procesu biurokracji, finansowanie ośrodków akademickich z jednego źródła.

Zmiany nie ominą również pracowników dydatkycznych:

 

Uroczystość została uświetniona dodatkowo niezwykłym wydarzeniem, jakim było nadanie tytułu Doctora Honoris Causa, zasłużonemu polskiemu nefrologowi i  endokrynologowi, profesorowi nauk medycznych- Franciszkowi Kokotowi.

Laudację na jego cześć wygłosił polski kardiochirurg prof. Marian Zembala;

 

 

Profesor Franciszek Kokot nie mógł ukryć wzruszenia. W czasie podziękowania, przywoływał sylwetki ludzi m.i.n rodziców, nauczycieli i mentorów,  którym zawdzięcza swoje sukcesy.

Podzielił się również tym, co jego zdaniem pozwoliło mu wykonywać swój zawód od ponad 50 lat:

 

Po nadaniu tytułu honorowemu doktorowi pogratulował znakomity polonista, prof. dr hab. Jan Miodek, który dopełnił podniosłą uroczystość wygłaszając wykład pod tytułem ”  “Jak polskie nazwy wracały na śląskie mapy i drogowskazy po roku 1945.”

Inauguracja odbyła się  dnia 11.10.2017r.  w  godzinach 12.00-16.00 w Auli Wydziału Teologicznego UO,

Ewa Kwaśniewicz

 

FOTO: Jarosław Mokrzycki

ŹRÓDŁO: https://www.flickr.com/photos/106461882@N02/sets/72157687913119513/