Fundacja Aktywizacja rusza z nowym projektem skierowanym do osób niepełnosprawnych. “Gotowi do zmian” to program, który zawiera w sobie wiele warsztatów z zakresu umiejętności zawodowych.
Fundacja od lat zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym w budowaniu własnej wartości, samodzielności i ukazywaniu możliwości zawodowych. W swoim najnowszym projekcie organizacja zawarła szereg szkoleń i warsztatów, które mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym nieposiadającym zatrudnienia wejście na rynek pracy. Program przeznaczony jest dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, ale przede wszystkim skierowany do niepełnosprawnych studentów.
W ofercie znalazły takie punkty jak:
1. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
2. Indywidualne konsultacje z psychologiem i prawnikiem
3. Warsztaty umiejętności zawodowych
4. Grupy wsparcia
5. Szkolenia wewnętrzne (informatyczne i zawodowe) i zewnętrzne
6. Wsparcie instruktora w miejscu przygotowania zawodowego (podczas próbek pracy, praktyk, staży)
7. Wsparcie pośrednika pracy
8. Job crafting
9. Wsparcie trenera pracy

Więcej o akcji mówi Dorota Szymańska:

Zapisy trwają do 31 grudnia bieżącego roku.
Więcej informacji na: www.aktywizacja.org.pl

fot. Fundacja Aktywacja
Patrycja Fabisz