Koła kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Studenckie Onkologiczne Koło Naukowe ONCOS oraz Studenckie Koło Naukowe Ginekologii i Położnictw zorganizowały w sobotę 29 maja w Collegium Maius dzień warsztatów onkologicznych.

Warsztaty poprzedzał inauguracyjny wykład dr. Hab. Barbary Radeckiej, która poruszyła temat długu zdrowotnego w pandemii covid-19. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 40 studentów z opolskiej medycyny. Uczestnicy, którym udało się zakwalifikować na konferencję, mogli wybrać 3 spośród 5 warsztatów, a były to:

  • warsztat fizykalnego badania piersi
  • warsztat badania per rectum
  • warsztat cytologii szyjki macicy
  • warsztat biopsji gruboigłowej
  • warsztat badania dermatoskopowego

Wprowadzenie do każdego warsztatu stanowiły prezentacja i instruktaż wykonane przez członków kół naukowych, następnie każdy uczestnik mógł przećwiczyć procedury medyczne na fantomach.

Aby sprawdzić przyswojoną wiedzę, wszystkie szkolenia kończyły się krótkim quizem. W poszczególnym warsztacie wyłoniono po 3 najlepsze osoby. Liczyła się ilość prawidłowych odpowiedzi oraz szybkość ich udzielania. Na koniec każdy zwycięzca nagrodzony został książką.

Był to wyjątkowy dzień dla młodych adeptów sztuki medycznej, a samo zainteresowanie warsztatami przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W związku z tak dużym entuzjazmem planowana jest kolejna edycja w nadchodzącym semestrze zimowym.

Weronika Radecka

Fot: własne.