Zaproszone na galę zostały wszystkie Koła Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Wydarzenie zostało zorganizowana przez forum studenckiego ruchu naukowego. Jednym z organizatorów był Mateusz Slabik, przewodniczący forum. Oficjalne otwarcie gali nastąpiło w środę (27.03.) w Studenckim Centrum Kultury, a poprowadziła to otwarcie Pani Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO.

Prowadzącym całe wydarzenie był Szymon Wolf, administrator Scku’u. Między przemówieniami, czas umilał zespół DOBS.

 

Koła naukowe Uniwersytetu Opolskiego odbierały nagrody w czterech kategoriach:

  • Nauk społecznych
  • Humanistyczno- artystycznych
  • Ekonomiczno- prawnych
  • Nauk ścisłych

Zwycięzcami w podanych kategoriach zostały koła naukowe: Pedagogów, Historyków, Ekonomistów oraz Biotechnologów.

 

W tym roku Koło Naukowe Pedagogów odebrało aż dwie nagrody. Jedną z nich otrzymali za science
slam – nagrodę wręczyła Doktor Katarzyna Książek, słynąca z opolskich festiwali naukowych.

Drugą nagrodę otrzymali w kategorii nauk społecznych i była to trzecia wygrana z rzędu.
Wynagrodzeni zostali kwotą pieniężną w wysokości 1000 zł. Zwycięzcy otrzymali ją na podstawie
sprawozdań z działalności koła.

 

Po uroczystości na wszystkich czekał poczęstunek. Był to czas na składanie gratulacji oraz dzielenia się
własnymi doświadczeniami.

Joanna Gadzińska
Julia Gajda
Paulina Zowada

fot. mgr Paweł Cieśla