Wydział Historyczno-Pedagogiczny, obecnie działający pod nazwą Wydziału Nauk Społecznych, uroczyście obchodził dwudziestolecie swojego istnienia.

W ramach obchodu dwudziestolecia władze Uniwersytetu Opolskiego, władze miasta, nauczyciele akademiccy oraz goście wzięli udział w gali jubileuszowej. Podczas uroczystości wspominane były wydarzenia związane z historią wydziału, przedstawiono archiwalne nagrania oraz uhonorowano wybitnych absolwentów poszczególnych instytutów, wśród których byli między innymi: Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i kandydatka na Prezydenta Polski dr Magdalena Ogórek.

O przyszłości wydziału rozmawialiśmy z Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Januszem Dorobiszem, prof. UO:

Wydział Historyczno-Pedagogiczny został utworzony w 1996r., powstał poprzez podział Wydziału
Filologiczno-Historycznego, istniał września do 2016r., a obecnie funkcjonuje jako Wydział Nauk Społecznych.

 

 

Krzysztof Krzemiński