Na początek nowego roku akademickiego Wydział Prawa i Administracji UO zaprasza na dwa kursy, które poprowadzi argentyński adwokat dr Ricardo Furfaro.

Po majowych spotkaniach z dwiema doświadczonymi prawniczkami z Kalifornii, Noël Margaret Lawrence oraz Elisabeth Ann Bird, WPiA po raz kolejny organizuje kurs podczas którego uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak działa amerykański system prawny, a dodatkowo poznać elementy prawa Ameryki Łacińskiej.

W dniach 3-10 października odbędzie się kurs „Torts”, który będzie obejmował zagadnienia odpowiedzialności deliktowej w amerykańskim systemie prawnym. W ramach zajęć omówione zostaną m.in.: zasady ogólne odpowiedzialności deliktowej w systemach: civil law i common law; różne typy odpowiedzialności prawnej; odpowiedzialność profesjonalistów; odpowiedzialność za szkody: na nieruchomościach, w transporcie, odpowiedzialność za produkty w obrocie handlowym oraz zasady kompensacji szkód.

Następnie, w dniach 12-19 października potrwa kurs „Contracts”, który poświęcony będzie problematyce prawa umów. Wśród tematów poruszanych na kursie znajdą się: ogólna charakterystyka prawa umów w systemie civil law i common law, różnice pomiędzy tymi systemami, omówienie różnych typów umów z naciskiem na umowy z obszaru prawa międzynarodowego prywatnego.

Dr Ricardo Furfaro, który poprowadzi oba kursy, jest argentyńskim adwokatem z wieloletnim doświadczaniem w zakresie doradztwa prawnego oraz reprezentowania firm m.in. z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, górniczej oraz maszynowej. W swoim bogatym portfolio zawodowym ma pracę dla takich firm jak: The Coca-Cola Export Corporation, Schering-Plough S.A., Johnson & Johnson, International, Rio Tinto Minerals, Finning South America – Operations & Mining, Goldcorp Cerro Negro. Usługi prawnicze świadczył w wielu państwach Ameryki Południowej (m.in. Argentynie, Chile, Brazylii), ale także w Stanach Zjednoczonych oraz w Hiszpanii. Wykształcenie prawnicze zdobył w Argentynie, a następnie studia uzupełniał w zakresie prawa antytrustowego: amerykańskiego i europejskiego, na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Anglii. Wieloletnie doświadczenie prawnicze dr Furfaro zaowocowało także na niwie naukowej – w 2017 roku obronił doktorat w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego.

Oczywiście po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w kursach. Wszelkich informacji odnośnie kursów udziela dr Jacek Srokosz, a zgłoszenia należy przesyłać na adres: jsrokosz@uni.opole.pl

Paulina Kurtyka
fot.: prawo.uni.opole.pl