Adres:

STUDENCKA ROZGŁOŚNIA RADIOWA „RADIO SYGNAŁY”

UNIWERSYTET OPOLSKI

STUDENCKIE CENTRUM KULTURY

ul. Katowicka 95

45-061 Opole

Tel: 77 452 7024

Struktura:

Redaktor Naczelny – Krzysztof Krzemiński,
krzeminski.radiosygnaly@gmail.com
697-616-557

Szef działu newsroom: Monika Chmielarz,
noir_m@wp.pl,
530-040-112

Szef działu muzycznego: Kamil Osękowski,

Promocja i kontakt z zespołami: Marzena Rakowska, marzena.rakowska.radiosygnaly@gmail.com

Szef działu marketingowego: Kamila Chrzanowska,
kamilachrzanowska.radiosygnaly@gmail.com,

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Studenckie Centrum Kultury, Radio Sygnały